آگهی پیش فروش: آپارتمان

آگهی پیش فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 44
شناسه ملک :2496
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :240 متری
تعداد اتاق :4 خوابه
قیمت :1 میلیارد و 390 میلیون
 

آگهی پیش فروش: آپارتمان

آگهی پیش فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 42
شناسه ملک :2495
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :240 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :1 میلیارد و 560 میلیون
 

آگهی پیش فروش: آپارتمان

آگهی پیش فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 7
شناسه ملک :-
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :140 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :نامشخص "تلفنی هماهنگ شود"