آگهی فروش: خانه های کلنگی

آگهی فروش: خانه های کلنگی
شماره آگهی : 60
شناسه ملک :2762
نوع ملک :خانه های کلنگی
مساحت کل :217 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :694 میلیون و 400 هزار تومان
 

آگهی فروش: خانه های کلنگی

آگهی فروش: خانه های کلنگی
شماره آگهی : 59
شناسه ملک :2763
نوع ملک :خانه های کلنگی
مساحت کل :248 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :620 میلیون تومان
 

آگهی فروش: خانه های کلنگی

آگهی فروش: خانه های کلنگی
شماره آگهی : 58
شناسه ملک :2748
نوع ملک :خانه های کلنگی
مساحت کل :552 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :1 میلیارد و 770 میلیون