آگهی فروش: تجاری

آگهی فروش: تجاری
شماره آگهی : 74
شناسه ملک :3061
نوع ملک :تجاری
مساحت کل :20 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :240 میلیون تومان
 

آگهی فروش: تجاری

آگهی فروش: تجاری
شماره آگهی : 70
شناسه ملک :2811
نوع ملک :تجاری
مساحت کل :23 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :391 میلیون تومان
 

آگهی فروش: تجاری

آگهی فروش: تجاری
شماره آگهی : 69
شناسه ملک :2810
نوع ملک :تجاری
مساحت کل :54 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :130 میلیون تومان