آگهی فروش: زمین

آگهی فروش: زمین
شماره آگهی : 81
شناسه ملک :0
نوع ملک :زمین
مساحت کل :170 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :68 میلیون تومان
 

آگهی فروش: زمین

آگهی فروش: زمین
شماره آگهی : 50
شناسه ملک :0
نوع ملک :زمین
مساحت کل :552 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :1 میلیارد و 770 میلیون
 

آگهی فروش: زمین

آگهی فروش: زمین
شماره آگهی : 25
شناسه ملک :-
نوع ملک :زمین
مساحت کل :550 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :نامشخص "تلفنی هماهنگ شود"