آگهی فروش: دربست

آگهی فروش: دربست
شماره آگهی : 73
شناسه ملک :2892
نوع ملک :دربست
مساحت کل :110 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :2 میلیارد و 1 میلیون و 700 هزار تومان
 

آگهی فروش: دربست

آگهی فروش: دربست
شماره آگهی : 72
شناسه ملک :2842
نوع ملک :دربست
مساحت کل :150 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :550 میلیون تومان
 

آگهی فروش: دربست

آگهی فروش: دربست
شماره آگهی : 71
شناسه ملک :2841
نوع ملک :دربست
مساحت کل :325 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :550 میلیون تومان