آگهی پیش فروش: تجاری

آگهی پیش فروش: تجاری
شماره آگهی : 46
شناسه ملک :2137
نوع ملک :تجاری
مساحت کل :40 متری
تعداد اتاق :0 خوابه
قیمت :560 میلیون تومان