نمونه طرح های ساختمانی ويلا

ویلا به ساختمانی گفته می‌شود که در تعریف امروزه از چهار طرف به بیرون نما داشته باشد و معمولاً آن را در اطراف شهرها یا در ییلاق‌ها می‌سازند.

ویلا
ویلا
ویلا
ویلا
ویلا
ویلا
ویلا
ویلا
ویلا