نمونه طرح های ساختمانی گچ بري

هنر گچ‌بری یکی از هنرهای وابسته به معماری است که در هر منطقه و هر دوره زمانی، شکل و شیوه مخصوص به خود را داشته‌است. همان‌طور که از نام این هنر پیداست، مصالح اصلی بکار رفته در این هنر گچ می‌باشد.

کچ بری
کچ بری
کچ بری
کچ بری
گچ بری
گچ بری
گچ بری
گچ بری
گچ بری