نمونه طرح های ساختمانی سپتيک

سپتیک گیلان تولیدکننده انواع پکیج های تصفیه فاضلاب پیش ساخته (بی هوازی) , سپتیک تانک , سندفیلتر (صافی شنی) , منهول(آدم رو) , گریس تراپ (جربیگیر – دانه گیر) فاضلابها یکی از عوامل مهم آلودگی محیط زیست بشمار می آیند.

سپتیک بانک مهر انزلی
اجرای سپتیک تانک در منزل ویلایی - گلسار
اجرای سپتیک تانک در منزل ویلایی - گلسار
اجرای سپتیک تانک در منزل ویلایی - گلسار
اجرای سپتیک تانک در مرغداری‎
اجرای سپتیک تانک در مرغداری‎
اجرای سپتیک تانک در مرغداری‎
اجرای سپتیک تانک در مجتمع ویلایی - کیاشهر‎
اجرای سپتیک تانک در مجتمع ویلایی - کیاشهر‎