نمونه طرح های ساختمانی راک

دو گروه از سنگ‌های طبیعی که در نمای ساختمان بکار می‌روندسنگ‌های آهکی و سنگ‌های آذرین هستند.سنگ‌های آهکی معمولاً بدلیل وجود رگه‌هایی که در آن‌ها دیده میشود،استحکام چندانی ندارندومشکل سنگ‌های آذرین معمولاً جذب آب پایین و عدم چسبندگی با بدنه ساختمان است

راک
راک
راک
راک
راک
راک
راک
راک
راک