آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 64
شناسه ملک :2857
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :163 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :619 میلیون و 400 هزار تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 63
شناسه ملک :2851
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :63 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :112 میلیون و 500 هزار تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 62
شناسه ملک :2802
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :77 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :175 میلیون تومان