آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 33
شناسه ملک :2502
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :120 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :540 میلیون تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 2
شناسه ملک :2499
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :170 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :1 میلیارد و 50 میلیون
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 34
شناسه ملک :2469
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :60 متری
تعداد اتاق :1 خوابه
قیمت :120 میلیون تومان