آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 52
شناسه ملک :2737
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :74 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :180 میلیون تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 51
شناسه ملک :2740
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :130 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :533 میلیون تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 48
شناسه ملک :0
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :121 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :نامشخص "تلفنی هماهنگ شود"