آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 61
شناسه ملک :2798
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :123 متری
تعداد اتاق :2 خوابه
قیمت :369 میلیون تومان
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 54
شناسه ملک :0
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :114 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :نامشخص "تلفنی هماهنگ شود"
 

آگهی فروش: آپارتمان

آگهی فروش: آپارتمان
شماره آگهی : 53
شناسه ملک :0
نوع ملک :آپارتمان
مساحت کل :137 متری
تعداد اتاق :3 خوابه
قیمت :نامشخص "تلفنی هماهنگ شود"